kierunek

kierunek
kierunek {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż IIa, D. kieruneknku {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'strona, w którą zmierza ruch lub zwrócony jest jakiś przedmiot; też: droga, linia prowadząca do celu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kierunek poziomy, pionowy, przeciwny, wschodni, zgodny z ruchem wskazówek zegara. Kierunek podróży, drogi, strzału, wiatru. Iść, udać się, zdążać, płynąć, lecieć w jakimś kierunku. Obrać, zmienić, wskazać, wyznaczyć jakiś kierunek. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'cel, priorytet': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kierunki polityki państwa. Obrać jakiś kierunek działania. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nurt w sztuce, literaturze, nauce, polityce; prąd, tendencja, szkoła': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kierunki malarstwa francuskiego. Nowy kierunek w muzyce. Przedstawiciel jakiegoś kierunku w literaturze. Kierunki polityki państwa. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kierunek — m III, D. kieruneknku, N. kieruneknkiem; lm M. kieruneknki 1. «strona, ku której zwraca się jakiś ruch lub zwrócony jest jakiś przedmiot; droga, linia prowadząca do jakiegoś miejsca, celu» Kierunek niewiadomy, południowy, poziomy, przeciwny.… …   Słownik języka polskiego

  • idealizm — m IV, D. u, Ms. idealizmzmie, blm 1. «bezkrytycyzm w stosunku do otoczenia, niedostrzeganie negatywnych stron życia, hołdowanie wzniosłym, lecz nierealnym ideałom; marzycielstwo» Kierować się idealizmem w stosunkach rodzinnych. 2. filoz.… …   Słownik języka polskiego

  • naturalizm — m IV, D. u, Ms. naturalizmzmie, blm 1. «kierunek filozoficzny dążący do wyjaśnienia rzeczywistości przyczynami naturalnymi, tłumaczący całość zjawisk zachodzących w świecie działaniem praw przyrody» 2. «kierunek w socjologii rozwijający się w… …   Słownik języka polskiego

  • funkcjonalizm — m IV, D. u, Ms. funkcjonalizmzmie, blm 1. «kierunek we współczesnej architekturze, urbanistyce i sztuce użytkowej, którego głównym założeniem jest uznanie nadrzędności funkcji, od której uzależnione są elementy techniczne i estetyczne» 2. «pogląd …   Słownik języka polskiego

  • strzałka — ż III, CMs. strzałkałce; lm D. strzałkałek 1. «znak wskazujący kierunek, mający postać schematycznie narysowanej strzały do łuku, czyli długiej kreski zakończonej dwiema skośnymi kreseczkami lub trójkątem, którego wierzchołek określa kierunek»… …   Słownik języka polskiego

  • zachód — m IV, D. zachódchodu, Ms. zachódchodzie; lm M. zachódchody 1. «moment, w którym Słońce lub inne ciało niebieskie przecina linię horyzontu poruszając się (pozornie) w dół; późna pora dnia, kiedy Słońce znajduje się nisko nad horyzontem;… …   Słownik języka polskiego

  • funkcjonalizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. funkcjonalizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} założenie w metodologii nauk, według którego należy badać funkcjonalne zależności zjawisk, rezygnując w rozważaniach …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sterować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, sterowaćruję, sterowaćruje, sterowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nadawać statkowi lub samolotowi kierunek za pomocą steru; nadawać łódce kierunek za pomocą wiosła : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Joanna Chmielewska — For Joanna Chmielewska (gymnast), see Gymnastics at the World Games. Joanna Chmielewska Born Irena Kühn 2 April 1932 (1932 04 02) (age 79) Warsaw, Poland Occupation Novelist Citizenship …   Wikipedia

  • determinizm — m IV, D. u, Ms. determinizmzmie, blm filoz. «pogląd uznający współzależność zjawisk (zdarzeń), zgodnie z którym każde zjawisko (w przyrodzie, w rozwoju społecznym, w działaniu ludzkim) jest nieuchronnie i jednoznacznie wyznaczone przez ogół… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”